Konkurs tematyczny.

Laureaci otrzymują punkty w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

REGULAMIN KONKURSU

EDUKACJA PRZEZ SZACHY – PRELUDIUM TALENTÓW

dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Regulamin Konkursu
(wersja .docx)
(wersja .pdf)

Załącznik nr 1 – Oświadczenie i karta zgłoszenia ucznia
(wersja .doc)
(wersja .pdf)

Załącznik nr 2 – Protokół z posiedzenia Szkolnej Komisji Konkursowej
(wersja .doc)
(wersja .pdf)

PRZYKŁADOWE WYPEŁNIONE WZORY PROTOKOŁU
(dla pojedynczej szkoły)
(dla dwóch lub więcej szkół wspólnie organizującej konkurs)

FORMULARZ DO WYSYŁANIA WYNIKÓW

Skan protokołu z przebiegu konkursu (załącznik nr 2) należy załączyć w formularzu poniżej lub wysłać na adres zgloszenia@edukacjaprzezszachy.pl

Oświadczenie i karta zgłoszenia ucznia (załącznik nr 1) należy wysłać na adres:
Zespół Szkół w Barcinie, ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin

  PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Czy można zorganizować jeden wspólny etap szkolny dla pobliskich szkół.

  Tak. Można zorganizować wspólny konkurs pobliskich szkół w jednym miejscu. Wszystkie szkoły należy jednak zgłosić do konkursu za pomocą formularza. Natomiast komisja konkursowa wpisuje w protokole informacje o uczestnikach ze wszystkich biorących udziału szkół.

  Do kiedy należy zgłosić chęć udziału w konkursie?

  Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 15 marca za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej konkursu.

  Czy można zgłosić chęć udziału w konkursie po 15 marca?

  Nie, zgodnie z regulaminem konkursu tylko szkoły zgłoszone w terminie do 15 marca mają prawo udziału w konkursie.

  ZAKOŃCZYLIŚMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU. PONIŻEJ LISTA SZKÓŁ, KTÓRE ZGŁOSIŁY W NIM UDZIAŁ.

  Do końca marca należy zorganizować etap szkolny a następnie przesłać na adres zgloszenia@edukacjaprzezszachy.pl wypełnione sprawozdanie. Na sprawozdanie czekamy maksymalnie do 15 kwietnia.

  Wykaz szkół zgłoszonych do konkursu i uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego:

  1. Szkoła Podstawowa w Mamliczu
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 przy Zespole Szkół w Barcinie
  3. Szkoła Podstawowa w Górsku
  4. Szkoła Podstawowa nr 10 w Toruniu
   1. Szczeszek Adam
   2. Boniecki Kryspin
   3. Puzio Mateusz
   4. Bruski Jakub
  5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie
  6. Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej
   1. Wiśniewski Juliusz
   2. Sarnowski Oliwier
   3. Rzemek Oliwier
   4. Brzozowski Szymon
   5. Gierlicka Aleksandra
   6. Jarkowski Dawid
  7. Szkoła Podstawowa w Łochowie
  8. Szkoła Podstawowa nr 14 w Toruniu
   1. Musiał Krzysztof
   2. Rezulak Adam
   3. Wiśniewski Jan
   4. Ciepłowski Oskar
   5. Centkowski Dawid
   6. Olszewski Paweł
   7. Adamczewski Julian
   8. Rusin Stanisław
   9. Piąstka Michał
   10. Gołda Mateusz
   11. Dziaczek Maksymilian
   12. Krause Szymon
   13. Sylwestrowicz Marcel
   14. Grunwald Adrian
   15. Czarnecki Teodor
   16. Kosmecka Zuzanna
   17. Piotrowski Miłosz
   18. Łukiewski Gabriel
   19. Kostrzewski Krzysztof
   20. Chojnacki Wojciech
   21. Strzelecki Marcel
   22. Kosmecki Fabian
   23. Bielak Bartosz
   24. Kazubski Dominik
   25. Marolewski Franciszek
   26. Dziaczek Aleksander
   27. Witczak Bruno
  9. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości
   1. Cybulski Kacper
   2. Mordacz Oliwier
   3. Nieznalski Paweł
   4. Wiatr Mateusz
   5. Wiatr Michał
   6. Zakaszewski Szymon
   7. Zakaszewski Wiktor
   8. Ziółkowski Ksawery
  10. Szkoła Podstawowa w Węgiersku
  11. Szkoła Podstawowa Złejwsi Wielkiej Filia w Czarnowie
  12. Szkoła Podstawowa w Łubiance
   1. Laskowski Jakub
   2. Gałka Piotr
   3. Cisoń Paweł
   4. Nowak Mikołaj
   5. Mięsikowski Hubert
   6. Bajko Jacek
   7. Drążela Jan
   8. Lubawiński Antoni
   9. Lewandowski Oliwier
  13. Zespół Szkół Miejskich Szkoła Podstawowa nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
  14. Szkoła Podstawowa nr 20 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 we Włocławku
  15. Szkoła Podstawowa w Januszkowie
  16. Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku
  17. Szkoła Podstawowa w Bysławiu
  18. Szkoła Podstawowa w Brzoziu
   1. Weręgowski Lucjan
   2. Sacha Bartosz
  19. Szkoła Podstawowa w Starogrodzie
   1. Kromp Karol
   2. Lisewski Józef
   3. Baranowski Tymoteusz
   4. Wolski Jakub
   5. Wozich Wilhelm
   6. Pawski Radosław
   7. Kromp Dominika
   8. Geppus Maciej
   9. Poliński Bartosz
   10. Szwajkowski Paweł
  20. Szkoła Podstawowa w Lubiewie
  21. Szkoła Podstawowa w Łążynie II
  22. Szkoła Podstawowa w Złotorii
   1. Hinczewski Kasjan
   2. Dardziński Dawid
   3. Karbowski Przemysław
   4. Wiśniewski Igor
   5. Świeżyński Kajetan
   6. Cerkaski Szymon
   7. Bożek Julian
   8. Wielewicka Marta
   9. Grabowski Jan
   10. Ponka Filip
   11. Melnyk Wiktor
   12. Głuszkowski Jonasz
   13. Olkiewicz Jan
   14. Bykowski Kacper
   15. Małek Konrad
   16. Majewski Adrian
   17. Staszak Jeremi
  23. Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Edukacja” w Toruniu
  24. Szkoła Podstawowa w Białych Błotach
  25. Szkoła Podstawowa nr 9 w Grudziądzu
   1. Volkmann Bartosz
   2. Grudziński Rafał
   3. Mikołajczak Karol
  26. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
   1. Madej Karol
   2. Myśliński Filip
   3. Skórski Maxim
   4. Gusman Wiktor
   5. Kicofer Paweł
   6. Zwolak Marcel
  27. Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
   1. Cecelon Mikołaj
  28. Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie
   1. Piotrowska Weronika
   2. Szypczyńska Oliwia
   3. Krajnik Hanna
   4. Kowalewska Lena
   5. Bartkowska Maja
   6. Pilewski Dawid
   7. Szpakowski Paweł
   8. Pasieka Daria
  29. Szkoła Podstawowa w Radziejowie
   1. Ostrovskyi Oleksandr
   2. Kaniewski Aleksander
   3. Maciejczak Kamil
   4. Waszak Wojciech
   5. Szpadziński Miłosz
  30. Szkoła Podstawowa w Osięcinach
  31. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim
   1. Laskowska Wiktoria
   2. Żądlak Błażej
   3. Bociankowska Marta
   4. Kraśniewski Szymon
   5. Walenda Tomasz
   6. Jastrzębski Jan
   7. Jędrzejczyk Nikodem
   8. Leszczyc-Grabianka Jakub
   9. Zegarski Jan
   10. Bąk Bartosz
   11. Grzegórski Franciszek
   12. Panak Adam
   13. Terpiłowski Kacper
   14. Oskwarek Maria
   15. Cyrklaf Kaja
   16. Krasucka Zuzanna
   17. Świerad Tomasz
   18. Skotarczak Paweł
  32. Szkoła Podstawowa w Jajkowie
  33. Szkoła Podstawowa nr 5 w Świeciu
  34. Szkoła Podstawowa w Cekcynie
  35. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie i w Kościelnej Wsi
  36. Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi
  37. Szkoła Podstawowa w Raciążku
   1. Kornacki Kajetan
   2. Augustyniak Anna
   3. Oleśkowski Jan
   4. Augustyniak Jan
   5. Bałtowski Igor
   6. Figurowski Olivier
  38. Szkoła Podstawowa nr 1 w Barcinie
  39. Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy
   1. Sowiński Tomasz
   2. Łukomski Wojciech
   3. Kozłowski Nikodem
   4. Przybylski Igor
   5. Wójtowicz Patryk
   6. Zieliński Gracjan
   7. Rubaszewski Antoni
   8. Malinowski Albert
   9. Górka Bartosz
   10. Huk Natalia
   11. Urbańska Ada


  Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

  Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły.

  Za wysokie miejsca w zawodach określa się uzyskanie tytułu laureata/innego zwycięskiego tytułu lub zajęcie miejsca od I do III –  konkursy o zasięgu powiatowym i wojewódzkim, miejsca od I  do VI – konkursy o zasięgu  krajowym i międzynarodowym.

  W przypadku uzyskania przez ucznia wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, które nie zostały umieszczone ww. wykazach, o uznaniu zajętego miejsca i dokonaniu odpowiedniego wpisu na świadectwie decyduje dyrektor szkoły.

  Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty

  Równocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. poz. 910, z późn. zm.), wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół umieszczony jest  pod adresem:

  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-oraz-konkursow-dla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-w-roku-szkolnym-20212022

  X