Regulamin 2022/2023

REGULAMIN INDYWIDUALNEGO TURNIEJU

ENEA OPERATOR MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI SZACHOWEJ SEZON 2022/2023

 

Wersja 1.0 (27.06.2022r.)

 

Liga szachowa jest cyklem turniejów indywidualnych, w którym zawodnicy reprezentują przedszkole lub szkołę, do której uczęszczają.

 

  1. CEL:

1.1 Popularyzacja gry w szachy wśród uczniów szkół.

1.2 Zapewnienie uczniom ciekawej możliwości spędzenia czasu.

1.3 Stworzenie młodym zawodnikom możliwości systematycznej rywalizacji sportowej.

  1. ORGANIZATORZY:

2.1 Organizatorem zawodów jest Agencja Informatyczna „Arcom”. Arkadiusz Matczyński

2.2 Zawody sędziować będą sędziowie z uprawnieniami. Sędzia główny przedstawiany będzie przed rozpoczęciem każdego turnieju.

2.3 Dyrektorem zawodów jest Arkadiusz Matczyński

 

  1. TERMIN I MIEJSCE:

3.1 Zawody odbędą się w formie 12 turniejów, w czasie roku szkolnego 2022/2023.

3.2 Zapisy do zawodów dokonywane muszą być najpóźniej na trzy dni przed zawodami do godziny 18.00. Po tym czasie listy są zamykane a możliwość zapisu wyłącznie w dniu zawodów, w przypadku wolnych miejsc, do godziny 9:15.
3.3 Zapisy prowadzone są na każdy turniej osobno WYŁĄCZNIE za pomocą strony https://chessmanager.com/pl/tournaments Podczas zapisów należy podać, Imię, Nazwisko, Datę urodzenia, kategorię szachową (ranking) oraz numer szkoły lub przedszkola (wraz z miejscowością)
3.4 Potwierdzenie udziału zawsze w dzień zawodów w godzinach 9:00 – 9:30 (osoby niepotwierdzone zaczną turniej od II rundy), początek każdego turnieju o godzinie 10:00. Rozpoczęcie pierwszej rundy nastąpi po  uroczystości otwarcia turnieju.
3.5 Terminarz zawodów będzie publikowany najpóźniej miesiąc przed turniejem na stronach:

https://facebook.com/edukacjaprzezszachy
https://edukacjaprzezszachy.pl
https://chessmanager.com/pl/tournaments
http://kpzszach.pl

  1. UCZESTNICTWO:

4.1 W turnieju mogą uczestniczyć uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski pod warunkiem przestrzegania zasad „fair play” i niniejszego Regulaminu.
4.2 Turnieje podzielone są na:
Grupę A dla zawodników z rankingiem PZSzach 1400 i wyższym (IV kategoria męska lub III kobieca) oraz zwycięzcy Grupy B z poprzednich edycji w przypadku posiadania niższej kategorii. Dopuszcza się możliwość gry w Turnieju A dla osób z niższą kategorią lub bez kategorii.

Grupę B dla debiutantów i posiadających ranking PZSzach poniżej 1400 (maksymalnie V kategoria męska lub IV kategoria kobieca)

 

Osobna klasyfikacja w każdym turnieju:

Do lat 9 – dzieci urodzone w 2013 roku i młodsze,

Do lat 13 – dzieci urodzone w 2009 roku i młodsze,

Do lat 20 – młodzież urodzona w 2002 roku i młodsze.

4.3 W zawodach obowiązuje opłata startowa: 25.

  1. SYSTEM ROZGRYWEK:

5.1 Turnieje będą rozgrywane na dystansie 7 rund tempem 10 minut + 5 sekund/ruch na zawodnika.

5.2 Przy równej ilości punktów o kolejności miejsc w turnieju decydują: wartościowanie skrócone Bucholtza, wartościowanie pełne Bucholtza, Progres, Bezpośredni pojedynek, Ilość zwycięstw.

5.3 Punktacja w klasyfikacji generalnej: zwycięstwo – 3 pkt, remis 2 pkt, przegrana 1 pkt.

  1. NAGRODY:

6.1 Indywidualna – każdemu zawodnikowi sumuje się liczba punktów ze wszystkich 12 turniejów.

6.2 Drużynowa Szkół – do punktacji po każdym turnieju liczonych jest po 4 zawodników przedszkola lub szkoły w tym minimum 1 dziewczynka (klasyfikacja łączna z Turnieju A i B).

6.3 Po każdych zawodach min. 20% uczestników wśród chłopców i dziewcząt otrzyma upominki, zwycięzcy – puchary, drugie i trzecie miejsce – medale, dyplomy dla chętnych. W przypadku pozyskania wystarczającej liczby nagród, otrzymają je wszyscy uczestnicy.

6.4  Na zakończenie cyklu, najlepszym zawodnikom, wręczone zostaną puchary w indywidualnej klasyfikacji generalnej w poszczególnych grupach wiekowych dla dziewcząt i chłopców (12 pucharów). Warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji generalnej jest udział w minimum 7 turniejach i obecność na wręczeniu. W przypadku braku obecności na uroczystości wręczenia puchar zostanie przyznany zawodnikowi z kolejnego miejsca.

6.5 6 najlepszych zawodników z Grupy A i 6 najlepszych z Grupy B w klasyfikacji generalnej otrzyma nagrody rzeczowe. W przypadku pozyskania większej liczby nagród, liczba nagrodzonych może ulec zwiększeniu, informacje o tym zostaną opublikowane przed ostatnim turniejem. W poprzednich latach nagrodami były m.in. konsole X-Box, telewizory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, tablety, szachy, zegary szachowe, smartwatche, książki szachowe, gry planszowe.

6.6 Przy równej ilości zdobytych punktów decyduje punktacja olimpijska (w punktacji indywidualnej i drużynowej).

6.7 W klasyfikacji drużynowej szkół przewiduje się puchary dla co najmniej 5 najlepszych szkół/ przedszkoli. W przypadku wystarczających środków, nagrodzonych zostanie 10 szkół.

6.8 Wręczanie nagród zawsze odbywać się będzie naprzemiennie, począwszy od Grupy A.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

7.1 Zawodnicy do lat 18 MUSZĄ przebywać pod opieką osób dorosłych (rodzica lub opiekuna). Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną należy stosować się do aktualnych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego (na sali gry mogą przebywać wyłącznie zawodnicy, organizatorzy i sędziowie, po zakończonej partii zawodnik musi opuścić salę gry, zawodnik powinien dysponować własną maseczką ochronną)

7.2 Każdy uczestnik powinien być ubezpieczony od NNW, za co odpowiadają rodzice.

7.3 Informacje turniejowe będą publikowane na stronie https://facebook.com/edukacjaprzezszachy.pl, www.edukacjaprzezszachy.pl, www.chessarbiter.com, www.chessmanager.com, www.kpzszach.pl.

7.4 Zawody rozgrywane są wg Przepisów Gry FIDE i PZSzach.

7.5 Drugi nieprawidłowy ruch przegrywa partię.

7.6 Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora oraz Sędziego Głównego.
7.7 Organizator zastrzega prawo zmiany niniejszego regulaminu, numerując jego kolejne wersje.
7.8 Osoby uczestniczące w zawodach wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku na potrzeby turnieju, do stworzenia relacji i wideorelacji, także dla sponsorów i patronów medialnych. Reguluje to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
7.9 Liczba miejsc jest ograniczona, uzależniona od miejsca, a którym rozgrywany będzie turniej. Decyduje kolejność zgłoszeń. O ilości dostępnych miejsc na danym turnieju Organizator będzie informował za pomocą komunikatów w swoich kanałach informacyjnych (https://edukacjaprzezszachy.pl lub https://facebook.com/edukacjaprzezszachy). Wideorelacje publikowane są na kanale YouTube – https://youtube.com/edukacjaprzezszachy
7.11 Zawodnik przystępujący do pierwszego turnieju ligi z kategorią uprawniającą go do gry w Grupie B, może pozostać w tej grupie przez cały sezon ligowy, również w przypadku zdobycia wyższej kategorii. W przypadku, gdy zdecyduje się na grę w Grupie A (do czego zachęcamy celem dalszego rozwoju), punkty z klasyfikacji generalnej będą sumowane, a w punktacji generalnej zawodnik będzie klasyfikowany w Grupie B.
7.12 Klasyfikacja wiekowa utrzymywana jest przez cały sezon ligowy, czyli w roku kalendarzowym 2023 nadal zachowana jest klasyfikacja:

Do lat 9 – dzieci urodzone w 2013 roku i młodsze,

Do lat 13 – dzieci urodzone w 2009 roku i młodsze,

Do lat 20 – młodzież urodzona w 2002 roku i młodsze.

 

7.13 Zawodnicy zobowiązani są zachować szczególne zasady bezpieczeństwa, zgodnie z

powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z zaleceniami Głównego Inspektora

Sanitarnego oraz stosować się do aktualnych obostrzeń wprowadzonych w związku z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się epidemii SARS-COV2.

7.14 W przypadku gdy to będzie konieczne warunkiem przystąpienia do turnieju jest oddanie wypełnionej ankiety Covid – dostępnej na stronie internetowej turnieju.

X