Regulamin 2023/2024

REGULAMIN INDYWIDUALNEGO TURNIEJU

ENEA OPERATOR MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI SZACHOWEJ
SEZON 2023/2024

 

Wersja 2.0 (25.11.2023r.)

 

Enea Operator Międzyszkolna Liga Szachowa jest cyklem turniejów indywidualnych, w którym zawodnicy reprezentują przedszkole lub szkołę, do której uczęszczają.

Regulamin jest wspólny dla każdego z turniejów.

 1. Cel
  • Popularyzacja gry w szachy wśród uczniów szkół i przedszkoli.
  • Zapewnienie uczniom ciekawej możliwości spędzenia czasu.
  • Stworzenie młodym zawodnikom możliwości systematycznej rywalizacji sportowej.
 2. Organizatorzy
  • Organizatorem zawodów jest Agencja Informatyczna „Arcom”. Arkadiusz Matczyński.
  • Zawody sędziować będą sędziowie z uprawnieniami.
  • Dyrektorem zawodów jest Arkadiusz Matczyński.
 3. Termin i miejsce
  • Zawody odbędą się w formie 15 turniejów, w trakcie roku szkolnego 2023/2024.
  • Zapisy do zawodów dokonywane muszą być najpóźniej na dwa dni przed zawodami do godziny 22.00. Po tym czasie zapisy zostają zablokowane, a możliwość zapisu wyłącznie w dniu zawodów, w przypadku wolnych miejsc, do godziny 9:40.
  • Zapisy prowadzone są na każdy turniej osobno wyłącznie za pomocą strony https://chessmanager.com/pl/tournaments. Podczas zapisów należy podać:
   • Imię i nazwisko
   • Datę urodzenia (RRRR-MM-DD)
   • Kategorię szachową i ranking FIDE
   • Przedszkole/szkołę i klasę
  • Potwierdzenie udziału zawsze w dzień zawodów w godzinach 9.00-9.40, osoby niepotwierdzone w tym czasie rozpoczną turniej od II rundy. Początek każdego turnieju o godzinie 10.00, rozpoczęcie pierwszej rundy nastąpi po uroczystości otwarcia turnieju.

Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu lub godziny rozpoczęcia turnieju o czym informować będzie na turnieju poprzedzającym zmianę oraz zawsze na profilu społecznościowym https://facebook.com/edukacjaprzezszachy i na stronie internetowej https://edukacjaprzezszachy.pl

W przypadku zmiany godziny rozpoczęcia turnieju, Organizator informować będzie o tym na turnieju poprzedzającym zmianę oraz zawsze na profilu społecznościowym https://facebook.com/edukacjaprzezszachy i na stronie internetowej https://edukacjaprzezszachy.pl

 1. Uczestnictwo
  • W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod warunkiem przestrzegania zasad „fair play” i niniejszego Regulaminu.
  • Turnieje podzielone są na:
   • Grupę dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej
   • Grupę dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej
   • Grupę dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych
  • W zawodach obowiązuje opłata startowa w wysokości 25zł.
  • Uczestnicy powinni mieć ze sobą ważną legitymację szkolną, którą będą mogli potwierdzić swoją tożsamość.
 2. System rozgrywek
  • Turnieje będą rozgrywane na dystansie 7 rund tempem 10 minut + 5 sekund/ruch na zawodnika.
  • Przy równej ilości punktów o kolejności miejsc decydują: wartościowanie skrócone Bucholtza, wartościowanie pełne Bucholtza, system Sonneborna-Bergera, progres, bezpośredni pojedynek, ilość zwycięstw, ilość zwycięstw czarnymi.
  • Turniej prowadzony jest w programie Chessmanger. W trakcie turnieju prowadzona jest punktacja: zwycięstwo – 1 pkt, remis – 0,5 pkt, przegrana 0 pkt, która po zakończeniu ostatniej rundy zostaje przeliczona na zwycięstwo – 3 pkt, remis – 2 pkt, przegrana 1 pkt.
 3. Klasyfikacje generalne
  • Podczas trwania cyklu 15 turniejów prowadzone będą klasyfikacje generalne:
   • Indywidualne, w których sumowane będą punkty z najlepszych 10 turniejów danego zawodnika. Prowadzone będą osobne klasyfikacje dla każdej z grup.
   • Szkół i przedszkoli, w których sumowane będą wyniki ze wszystkich 15 turniejów. Do klasyfikacji szkół i przedszkoli bierze się pod uwagę wyniki 4 zawodników, z czego przynajmniej 1 musi być kobietą. Klasyfikacja prowadzona będzie jedna dla wszystkich 3 grup.
 1. Nagrody
  • Po każdych zawodach:
   • Pierwsze miejsca w poszczególnych grupach – puchary.
   • Drugie i trzecie miejsca w poszczególnych grupach – medale.
   • Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe.
   • Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział.
  • Po zakończeniu cyklu 15 turniejów:
   • W generalnej klasyfikacji szkół i przedszkoli 10 pierwszych szkół/przedszkoli otrzyma puchar
   • W generalnych klasyfikacjach indywidualnych:
    • 6 najlepszych zawodników z każdej z grup (razem 18 zawodników) otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe.
    • Wręczanie nagród w generalnej klasyfikacji indywidualnej rozpocznie się od 1 miejsca w grupie dla uczniów klas 7 i 8 oraz szkół ponadpodstawowych, następnie w grupie dla uczniów klas 4-6, później w grupie dla uczniów klas 1-3 i przedszkolaków. Nagrody za pozostałe miejsca będą przyznawane według tego samego schematu.
    • Najlepszy chłopiec i najlepsza dziewczyna z każdej z grup (razem 6 zawodników) otrzymają puchary
    • Drugie i trzecie miejsca wśród chłopców i dziewczyn z każdej z grup (razem 12 zawodników) otrzymają medale
    • Warunkiem sklasyfikowania w indywidualnej klasyfikacji generalnej jest udział w minimum 8 turniejach i obecność na wręczeniu. W przypadku braku obecności na uroczystości wręczenia puchar/medal/nagroda zostanie przekazana zawodnikowi z kolejnego miejsca
 1. Postanowienia końcowe
  • Zawodnicy do lat 18 muszą przebywać pod opieką osób dorosłych (rodzica lub opiekuna).
  • Na sali gry przebywać mogą wyłącznie grający zawodnicy, sędziowie i organizatorzy.
  • Każdy uczestnik powinien być ubezpieczony od NNW, za co odpowiadają rodzice.
  • Sprzęt do gry zapewnia Organizator.
  • Informacje turniejowe będą publikowane na stronach podanych w punktach 3.5.1-3.5.4 przy czym aktualne informacje i tzw. „Informacje z ostatniej chwili” publikowane będą zawsze na profilu https://facebook.com/edukacjaprzezszachy. Tam pojawiać się mogą informacje związane z godziną rozpoczęcia aktualnego turnieju, czy np. informacje związane z dojazdem. Informacje organizacyjne aktualnego turnieju publikowane są w dzień poprzedzający turniej.
  • Zawody rozgrywane są według Przepisów Gry FIDE i PZSzach, z wyjątkiem niedodawania minuty za nieprawidłowe posunięcie.
   • W szczególności przepis o przegranej z powodu wykonania dwóch nieprawidłowych posunięć
  • Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora i Sędziego Głównego.
  • Organizator zastrzega prawo zmiany niniejszego regulaminu, numerując jego kolejne wersje.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy dokonywane przez osoby zapisujące uczestników na turnieje, w szczególności podanie złej klasy.
  • Osoby uczestniczące w zawodach wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku na potrzeby turnieju, do stworzenia relacji i wideorelacji, także dla sponsorów i patronów medialnych. Reguluje to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
  • Liczba miejsc jest ograniczona, uzależniona od miejsca, a którym rozgrywany będzie turniej. Decyduje kolejność zgłoszeń. O ilości dostępnych miejsc na danym turnieju Organizator będzie informował za pomocą stron wymienionych w punktach 3.5.1-3.5.4.

Wideorelacje publikowane są na kanale YouTube https://youtube.com/edukacjaprzezszachy

X